Hình ảnh Môi trường Đô thị Nghệ An
Một số hình ảnh Hoạt động của đơn vị
Hội Nghị người lao động năm 2020
Lễ công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy
Một số hình ảnh Hoạt động của đơn vị
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
HĐQT Công ty
Công nhân môi trường trong giờ giải lao
Quét thu gom rác thải đường phố
Hoạt động của ĐTN trong bảo vệ MT
Đại hội Cổ đông
Văn nghệ chào mừng Đại hội cổ đông lần thứ nhất
Trụ sở giao dịch 360 Đặng Thai Mai
Đại hội Cổ đông
Đại hội Cổ đông
 

Công ty Vệ sinh Môi trường Nghệ An
Địa chỉ: Thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 096 6356271
Email: homevinh@gmail.com
http://moitruongdothinghean.com

Chat ngay

096 6356271