SẢN PHẨM | HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG
Thuốc Diệt muỗi, ruồi, kiến, gián, rận, rệp FENDONA
Thuốc diệt ruồi muỗi Permecide 50EC 1L
Thuốc diệt côn trùng FENDONA 10 SC
Thuốc diệt chuột FORKEBA 20%
Thuốc Diệt Chuột Storm
Thuốc diệt chuột Racumin 0.75 TP
Thuốc Xử lý mối, mọt Mapsedan 48EC
Thuốc Diệt mối gỗ CISLIN 2.5 EC
Thuốc Diệt mối chúa PMC 90
Thuốc bột trừ mối nền móng PMS 100
Thuốc Diệt mối tòa nhà TERMIDOR 25 EC
Thuốc Diệt mối công trình LENFOS 50 EC
Thuốc diệt mối, hộp mồi nhử mối
 

Công ty Vệ sinh Môi trường Nghệ An
Địa chỉ: 190 Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0912.341.227
Email: homevinh@gmail.com
http://moitruongdothinghean.com

Chat ngay

0912.341.227