GIỚI THIỆU | THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Thành tích đạt được

1. Danh hiệu thi đua, thành tích đạt được

 

Năm

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành QĐ

2012

 Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2012

Số: 20/QĐ-HH ngày 22/10/2012 của Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam

2012

 Bằng khen Danh hiệu: tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012

Số: 1081/QĐKT ngày 29/03/2013 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

2012

Giầy khen

Số: 498/QĐ/THU ngày 06/12/2012 của Đảng bộ thành phố Vinh

2012

 Giấy khen đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Số: 7459/QĐ – UBND ngày 17/03/2012 của UBND Thành phố Vinh

2013

 Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc

Số: 998/QĐ – UBND ngày 20/03/2014 của UBND tỉnh Nghệ An

2013

Giầy khen, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Số: 776/QĐ-THU ngày 09/12/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vinh

2013

Giầy khen tập thể lao động tiên tiến

Số: 861/QĐ-UBND ngày 15/01/2014 của UBND thành phố Vinh

2014

 Bằng khen Đảng bộ  đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu 3 năm liền 2012-2014

Số 5902-QĐ/TU ngày 06/01/2015 của Đảng bộ Tỉnh Nghệ An

2014

 Cờ thi đua Tập thể lao động xuất sắc sắc

Số: 7504/QĐ – UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Nghệ An

2014

Giầy khen

Số: 1058/QĐ-THU ngày 03/12/2014 của BHC Đảng bộ thành phố Vinh

2014

 Giấy khen đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Số: 8602/QĐ – UBND ngày 25/11/2014 của UBND thành phố Vinh

2014

 Giấy khen đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước 2014

Của UBND tỉnh Nghệ An

2015

Công ty TNHH MTV Môi trường ĐTNA đã có thành tích trong công tác từ năm 2010-2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH&BVTQ

 Số 1044/QĐ-TTg ngày 10/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ

2015

Danh hiệu Đảng bộ đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng TSVM năm 2015

Số 84/QĐ-ThU của Thành ủy Vinh

2015

 Giấy khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ năm 2015

Số 13351/QĐKT của UBND Thành phố Vinh

2015

Tập thể lao động tiên tiến

Số 13350/QĐ-UBND của UBND Thành phố Vinh

2015

 Giấy khen đơn vị Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2005-2015

Số 9875/QĐKT của UBND Thành phố Vinh

2015

 Giấy khen đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, VSMT năm 2015

Số 785/QĐKT của UBND Thành phố Vinh

2015

 Bằng khen đơn vị đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Hiệp hội giai đoạn 2010-2015

 Số 20/QĐ-HHMT của Hiệp hội Môi trường và Khu Công nghiệp Việt Nam

2016

 Giấy khen đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến và công tác tự quản ở cơ sở giai đoạn 2006-2016

 Số 5382/QĐKT của UBND Thành phố Vinh

 

 

Công ty Vệ sinh Môi trường Nghệ An
Địa chỉ: 190 Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0912.341.227
Email: homevinh@gmail.com
http://moitruongdothinghean.com

Chat ngay

0912.341.227