DỊCH VỤ | BỐC VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ RÁC THẢI
Xử lý thu gom rác thải, chất thải sinh hoạt
Thu gom chất thải rắn sinh hoạt
 

Công ty Vệ sinh Môi trường Nghệ An
Địa chỉ: 190 Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0912.341.227
Email: homevinh@gmail.com
http://moitruongdothinghean.com

Chat ngay

0912.341.227