GIỚI THIỆU | NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Ngành nghề kinh doanh

STT

TÊN NGÀNH

Mã ngành

1

Vệ sinh nhà của và công trình khác

Chi tiết: quét, thu gom rác đường, hè phố và các nơi công cộng;

Thu gom rác thải: sinh hoạt, xây dựng, công nghiệp cho các cơ quan đơn vị và đến tận các hộ gia đình, hút, thông tắc hầm cầu.

8129 (Chính)

2

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Bốc và vận chuyển rác về khu xử lý chất thải, tổ chức thu phí vệ sinh và thu gom rác trong khu dân cư

8299

3

Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

Chi tiết: Ứng dụng, chế biến phân rác và tái chế chất thải

3900

4

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, nạo vét hệ thống các mương cống thoát nước, vỉa hè và nhà vệ sinh

4290

5

Thu gom rác thải không độc hại

3811

6

Thu gom rác thải độc hại

3812

7

Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại

3821

8

Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại

3822

9

Tái chế phế liệu

3830

10

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành và duy tu bảo dưỡng Nghĩa trang

6810

11

Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lê

Chi tiết: Dịch vụ mai táng

9632

12

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Tư vấn xử lý môi trường

7490

13

Xây dựng nhà các loại

4100

 

Công ty Vệ sinh Môi trường Nghệ An
Địa chỉ: 190 Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0912.341.227
Email: homevinh@gmail.com
http://moitruongdothinghean.com

Chat ngay

0912.341.227