QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/NHÀ ĐẦU TƯ | TIN TỨC CỔ ĐÔNG
Thông báo thay đổi ngày chốt danh sách để đăng ký lưu ký tại VSD& đăng ký giao dịch tại UPCOM
Tin đăng ngày: 26/12/2017 - Xem: 730
 

Do có sự thay đổi về phần vốn nhà nước và vốn Điều lệ của Công ty theo Quyết định số 5760/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ an, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc điều chỉnh vốn Điều lệ và chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch theo Thông báo số 79a/2017/TB-MTNA ngày 29/11/2017 cụ thể như sau:

 Upload

Quan hệ cổ đông/nhà đầu tư khác:
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 (8/7/2019)
Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (28/6/2019)
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (14/6/2019)
NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (29/5/2019)
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (29/5/2019)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (22/4/2019)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2018 (31/3/2019)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2017 (10/04/2018)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (27/06/2018)
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (17/7/2018)
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (18/6/2018)
NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (23/5/2018)
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (23/5/2018)
Thông báo thay đổi ngày chốt danh sách để đăng ký lưu ký tại VSD& đăng ký giao dịch tại UPCOM (26/12/2017)
CÔNG BỐ VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (6/10/2017)
 
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
DỊCH VỤ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.899.369

Văn phòng - 02383.899.369
Hôm nay: 62 | Tất cả: 142,293
VIDEO CLIPS
Video
Công ty Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
DỊCH VỤ CÔNG TY
  Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
Địa chỉ: 360 Đường Đặng Thai Mai- xã Hưng Đông-  TP. Vinh
Điện thoại: 02383.899.369 - Fax: 02383.561.747
hotline: 0912.077.604 Mr Khanh-President Director; 0985.609.707 Mr Đông- Business Manager
Đường dây nóng 24/24: 0987.385.316 Mr Dũng
Email: urenconghean@gmail.com - http://moitruongdothinghean.com