KHÁCH HÀNG | DIỆT DÁN TẬN GỐC
Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tin đăng ngày: 31/3/2021 - Xem: 2180
 

        Sáng ngày 28/06/2019 Tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

        Tham gia đại hội có: - Các Cổ đông là Đại diện phần vốn sở hữu của nhà nước;

                                      - 241 Cổ đông đại diện cho 3.626.099 Cổ phần chiếm 98,8% có mặt tham dự Đại hội.

 

Upload

Upload

            Trước khai mạc Đại hội, Đ/c Nguyễn Tiến Dũng- Trưởng phòng kiểm tra- báo cáo trước Đại hội về kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

            Phát biểu Khai mạc Đại hội: Ông: Hoàng Văn khanh- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và điều hành Đại hội.

Upload

          Ông: Phạm Văn Dương- Trưởng phòng tổ chức hành chính thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Upload

 

           Tại Đại hội này, các Cổ đông được nghe các báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2018 đã được kiểm toán và phương hướng hoạt động năm 2019 do Ông Nguyễn Công Đức- Phó Giám đốc Công ty trình bày; Báo cáo tài chính,phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông, Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Tờ trình đề xuất thù lao năm 2019 Do Ông Phạm Quang Dụ- Kế toán trưởng trình bày;

           Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 do Ông Hoàng Văn khanh- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội trình bày; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 và Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 do Bà Trần Thị Mai Hương- Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

Upload

Upload

Upload 

Upload

             Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về từng vấn đề với 100% Cổ đông có mặt tán thành.

             Cũng tại Đại Hội này, các Cổ đông được nghe các ý kiến tham luận của các Phòng, xí nghiệp, các bộ phận góp phần bổ sung vào các báo cáo đánh giá, thể hiện được tinh thần trách nhiệm trong xây dựng Công ty và tạo không khí sôi nổi của Đại hội.

             Sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cơ bản đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thông qua Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 100% Đại biểu đại diện cho các cổ đông có mặt nhất trí tán thành.

             Với nền tảng tích lũy được từ nhiều năm qua và quyết tâm của tập thể lãnh đạo , CBCNV, Sự chỉ đạo điều hành sâu sát có hiệu quả của HĐQT Công ty cùng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên hứa hẹn Công ty Cổ phần Môi trường và công trình Đô thị Nghệ an sẽ gặt hái nhiều thành công trong năm 2019. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thành công và kết thúc tốt đẹp vào 11g30 cùng ngày./.

T/h- ĐTKD

Khách hàng khác:
NGHỊ QUYẾT HỌP HĐQT VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022) (1/4/2022)
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2022 (1/4/2022)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021 (29/3/2022)
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 (28/01/2022)
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 (28/9/2021)
CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, LẦN THƯ 9 CỦA CÔNG TY (28/9/2021)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2021 (06/07/2021)
ĐÍNH CHÍNH THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN CHHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 (08/07/2021)
CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HĐQT (30/06/2021)
BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021-2026 (30/06/2021)
ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN DO TP.VINH PHẢI THỰC HIỆN GIÃN CÁCH (19/06/2021)
THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021-2026 (31/05/2021)
THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (31/05/2021)
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (28/05/2021)
TB VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ ĐH NHIỆM KỲ 2021-2026 (14/04/2021)
 

Công ty Vệ sinh Môi trường Nghệ An
Địa chỉ: 190 Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0912.341.227
Email: homevinh@gmail.com
http://moitruongdothinghean.com

Chat ngay

0912.341.227