QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/NHÀ ĐẦU TƯ | TIN TỨC CỔ ĐÔNG
Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tin đăng ngày: 31/3/2021 - Xem: 1071
 

        Sáng ngày 28/06/2019 Tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

        Tham gia đại hội có: - Các Cổ đông là Đại diện phần vốn sở hữu của nhà nước;

                                      - 241 Cổ đông đại diện cho 3.626.099 Cổ phần chiếm 98,8% có mặt tham dự Đại hội.

 

Upload

Upload

            Trước khai mạc Đại hội, Đ/c Nguyễn Tiến Dũng- Trưởng phòng kiểm tra- báo cáo trước Đại hội về kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

            Phát biểu Khai mạc Đại hội: Ông: Hoàng Văn khanh- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và điều hành Đại hội.

Upload

          Ông: Phạm Văn Dương- Trưởng phòng tổ chức hành chính thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Upload

 

           Tại Đại hội này, các Cổ đông được nghe các báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2018 đã được kiểm toán và phương hướng hoạt động năm 2019 do Ông Nguyễn Công Đức- Phó Giám đốc Công ty trình bày; Báo cáo tài chính,phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông, Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Tờ trình đề xuất thù lao năm 2019 Do Ông Phạm Quang Dụ- Kế toán trưởng trình bày;

           Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 do Ông Hoàng Văn khanh- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội trình bày; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 và Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 do Bà Trần Thị Mai Hương- Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

Upload

Upload

Upload 

Upload

             Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về từng vấn đề với 100% Cổ đông có mặt tán thành.

             Cũng tại Đại Hội này, các Cổ đông được nghe các ý kiến tham luận của các Phòng, xí nghiệp, các bộ phận góp phần bổ sung vào các báo cáo đánh giá, thể hiện được tinh thần trách nhiệm trong xây dựng Công ty và tạo không khí sôi nổi của Đại hội.

             Sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cơ bản đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thông qua Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 100% Đại biểu đại diện cho các cổ đông có mặt nhất trí tán thành.

             Với nền tảng tích lũy được từ nhiều năm qua và quyết tâm của tập thể lãnh đạo , CBCNV, Sự chỉ đạo điều hành sâu sát có hiệu quả của HĐQT Công ty cùng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên hứa hẹn Công ty Cổ phần Môi trường và công trình Đô thị Nghệ an sẽ gặt hái nhiều thành công trong năm 2019. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thành công và kết thúc tốt đẹp vào 11g30 cùng ngày./.

T/h- ĐTKD

Quan hệ cổ đông/nhà đầu tư khác:
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2021-2-26) (15/4/2021)
CÔNG VĂN XIN GIA HẠN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (02/04/2021)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (16/4/2021)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (25/3/2021)
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (31/3/2021)
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (31/3/2021)
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (31/3/2021)
Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (31/3/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 (31/3/2021)
NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc :Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (31/3/2021)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019 (31/3/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019; Biên bản họp HĐQT; Nghị Quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (31/3/2021)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (31/3/2021)
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (31/3/2021)
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN (31/3/2021)
 
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
DỊCH VỤ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.899.369

Văn phòng - 02383.899.369
Hôm nay: 328 | Tất cả: 238,304
VIDEO CLIPS
Video
Công ty Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
DỊCH VỤ CÔNG TY
  Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
Địa chỉ: 360 Đường Đặng Thai Mai- xã Hưng Đông-  TP. Vinh
Điện thoại: 02383.899.369 - Fax: 02383.561.747
hotline: 0914.969.468 Mr Phượng-President Director; 0985.609.707 Mr Đông- Business Manager
Đường dây nóng 24/24: 0987.385.316 Mr Dũng
Email: urenconghean@gmail.com - http://moitruongdothinghean.com