GIỚI THIỆU | CƠ CẤU TỔ CHỨC
Sơ đồ tổ chức Công ty
Tin đăng ngày: 26/6/2016 - Xem: 6860
 

1. Bộ máy quản lý điều hành:

+ Bộ máy lãnh đạo:4 người
+ Các bộ phận khác gồm: 06 phòng chức năng ; 08 đội sản xuất và 3 xí nghiệp.

Upload

2. Nhân lực cán bộ quản lý:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Hoàng Văn Khanh

CTHĐQT- GĐ công ty

ĐH Nông Nghiệp, Cử nhân Luật

2

Nguyễn Trọng Tuệ

PGĐ Công ty

Kỹ sư Xây Dựng

3

Đặng Văn Bính

PGĐ Công ty

Cử nhân kinh tế

4

Phú Văn Phượng

PGĐ Công ty

PGĐ-GĐ Khu liên hợp

5

Phạm Văn Dương

Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính

Cử nhân kinh tế

6

Phạm Quang Dụ

Trưởng phòng Kế toán 

Cử nhân kinh tế

7

Nguyễn Công Đức

Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật

Kỹ sư Xây Dựng

8

Trương Sỹ Đông

Trưởng phòng Đầu tư và Kinh Doanh

Kỹ sư Xây Dựng

9

Nguyễn Tiến Dũng

Trưởng phòng Kiểm tra

Cử nhân kinh tế

10

Tô Phương Thành

Trưởng phòng Quản lý đầu mối

Cử nhân Kinh tế

11

 Dương Văn Vinh

Phó Giám đốc xí nghiệp Dịch vụ

Cử nhân Kinh tế

12

Hoàng Văn Thắng

Phó Giám đốc xí nghiệp Dịch vụ

Cử nhân Kinh tế

13

Lê Trường Thành

Phó Giám đốc xí nghiệp Nghĩa Trang

Cử nhân kinh tế

14

Nguyễn Trí Dũng

Phó Giám đốc xí nghiệp Nghĩa Trang

Cử nhân kinh tế

15

Hoàng Minh Phấn

Đội trưởng đội đường I

12/12

16

Hoàng Trọng Tài

Đội trưởng đội đường II

12/12

17

Võ Anh Hải

Đội trưởng đội đường III

Cao đẳng nghề

18

Phạm Văn Dũng

Đội trưởng đội đường IV

12/12

19

Hữu Đăng

Đội trưởng đội đường V

12/12

20

Nguyễn Hợi

Đội trưởng đội đường VI

12/12

21

Minh Điệp

Đội trưởng đội thị chính

12/12

 MÁY MÓC THIẾT BỊ

Giới thiệu khác:
Công ty Môi trường Đô Thị Nghệ An (20/2/2023)
THƯ NGỎ (26/6/2016)
Ngành nghề kinh doanh (26/6/2016)
Thành tích đạt được (26/6/2016)
Sơ đồ tổ chức Công ty (26/6/2016)
 

Công ty Vệ sinh Môi trường Nghệ An
Địa chỉ: 190 Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0912.341.227
Email: homevinh@gmail.com
http://moitruongdothinghean.com

Chat ngay

0912.341.227